Sobota, August 24, 2019

Ostatné

LAMPA z 21. októbra 2010 - Hostia: Martin Mojžiš, Peter Szolcsányi, Vladimír Šucha

Vcelku zaujímavá debata a školstve a vede na Slovensku.

Čítajte viac...

Pre projekt Predstaničné Námestie bolo vydané územné rozhodnutie, v roku 2013 by "už" by malo vyzerať nejak takto:

Čítajte viac...

Teória superstrún je jednou z teórií všetkého. Teória superstrún predpokladá, že základnými stavebnými kameňmi hmoty nie sú bezrozmerné častice, ale jednorozmerné struny, ktoré vibrujú rôznymi spôsobmi, zodpovedajúcimi rôznym druhom častíc. Všetky interakcie sa redukujú na spájanie a rozpájanie strún. Teória superstrún zjednocuje všeobecnú teóriu relativity a kvantovú mechaniku, ktoré sú inak nezlúčiteľné. Podľa M-teórie superstrún má vesmír namiesto štyroch rozmerov jedenásť rozmerov, z toho jeden časový a 10 priestorových. Dodatočné rozmery sú však zvinuté do malej veľkosti, preto unikajú priamemu pozorovaniu.

Čítajte viac...

 

Štandardný model vo fyzike častíc predstavuje teóriu popisujúcu známe elementárne častice a interakcie medzi nimi. V rámci modelu sú uvažované silné, slabé, a elektromagnetické interakcie. Štandardný model je relativistickou kvantovou teóriou. To presnejšie znamená, že vyhovuje princípom špeciálnej teórie relativity a zároveň vyhovuje princípom kvantovej mechaniky.

Fundamentálnymi objektmi vystupujúcimi v tejto teórii sú polia v časopriestore, ktoré sa môžu meniť len po diskrétnych hodnotách (kvantová teória). Vo vhodnej reprezentácii zodpovedajú diskrétne balíky pozorovaným elementárnym časticiam.

 

Čítajte viac...

 

Jadrová energia po 20 rokoch od Chernobylskej katastrofy, Poznanie a jeho hranice, Okná vesmíru dokorán s J. Grigarom a Albert Einstein ...

4 kusy ešte z "Pod Lampou" na STV kedysi :-)

 

Čítajte viac...

LAMPA z 25. marca 2010 - Zázračný urýchľovač, Hosť: Martin Mojžiš - teoretický fyzik

Niečo o CERNe a hmote :-)

 

Čítajte viac...