Sobota, August 24, 2019

Snooker PRO Tips: Séria výučbových videí ...

Celý Článok ...

Trocha snookrovej techniky Steve Davisa - Youtube Video ... (Snooker Coaching by Steve Davis)

Čítajte viac...

Zopár snookrových PDF pozbieraných z webu:

  • Pravidlá Snookeru SK & ENG
  • Tréningové Pozície
  • Training Program - Up To 40 Standard (Beginner) by P. J. Nolan
  • Training Program - Senior by P. J. Nolan
  • Successful Snooker By Steve Davis (Kniha Steve Davisa)

Čítajte viac...

Teória superstrún je jednou z teórií všetkého. Teória superstrún predpokladá, že základnými stavebnými kameňmi hmoty nie sú bezrozmerné častice, ale jednorozmerné struny, ktoré vibrujú rôznymi spôsobmi, zodpovedajúcimi rôznym druhom častíc. Všetky interakcie sa redukujú na spájanie a rozpájanie strún. Teória superstrún zjednocuje všeobecnú teóriu relativity a kvantovú mechaniku, ktoré sú inak nezlúčiteľné. Podľa M-teórie superstrún má vesmír namiesto štyroch rozmerov jedenásť rozmerov, z toho jeden časový a 10 priestorových. Dodatočné rozmery sú však zvinuté do malej veľkosti, preto unikajú priamemu pozorovaniu.

Čítajte viac...

 

Štandardný model vo fyzike častíc predstavuje teóriu popisujúcu známe elementárne častice a interakcie medzi nimi. V rámci modelu sú uvažované silné, slabé, a elektromagnetické interakcie. Štandardný model je relativistickou kvantovou teóriou. To presnejšie znamená, že vyhovuje princípom špeciálnej teórie relativity a zároveň vyhovuje princípom kvantovej mechaniky.

Fundamentálnymi objektmi vystupujúcimi v tejto teórii sú polia v časopriestore, ktoré sa môžu meniť len po diskrétnych hodnotách (kvantová teória). Vo vhodnej reprezentácii zodpovedajú diskrétne balíky pozorovaným elementárnym časticiam.

 

Čítajte viac...